Banner 2a
CONTESTANT #4
Kemilly Wronki
Boost Votes

Boostvotes gold 500 votes for $100
Boostvotes silver 200 votes for $40
Boostvotes bronze 100 votes for $20

CONTESTANT #4
Kemilly Wronki
13 Anos | Ouro Preto do Oeste
205 votes

Male

No male contestants.

Female

#1
14 Anos | De Ouro Preto
378 votes
#2
14 Anos | De Porto Velho
766 votes
#3
12 Anos | de Ouro Preto
493 votes
#4
13 Anos | Ouro Preto do Oeste
205 votes
#5
12 Anos |de Ouro Preto
1113 votes
#7
11 Anos|Ouro Preto do Oeste
232 votes
Top Female Contestants
#5 Sibeli Barbosa
1113 votes
#2 Keisy Oliveira dos Santos
766 votes
#3 Rebeka Venâncio
493 votes
#1 Gabriely Coelho de Paula
378 votes
#7 Lorenza Peterle
232 votes
#4 Kemilly Wronki
205 votes
Current Pageants
Fbshare
January 29, 2020 - January 31, 2021